Namn Fråga
Kurt Lundström Bygdens utveckling efter Stora Lule älv, Lilla Lule älv och Luleälven år 1960 till 2015. Ingen älv i hela landet genererar så mycket elkraft som Lule älv.14,7 TWh är en fjärdedel av landets totala vattenkraftproduktion och en niondel av Sveriges hela elproduktion. Från kraftverken inom Jokkmokks kommun har staten hittills fått närmare 300 miljarder kronor och därefter från år 2015 löpande ca 12 miljarder/år via Vattenfall. Intäkter som enligt uppgift används enligt mottot ”Hela landets utveckling”, vilket är lovvärt. Samtidigt har Vattenfall motsatts sig den levererande bygdens begäran i många år om neutral förstudie av minitappning i Letsi torrfåra. Många anser att staten inte infriar löftena som en gång gavs i utbyte mot vattenkraften. Frågan till Vattenfall: Hur ska Jokkmokks bygdens boende efter älvdalarna och som är politiskt röstsvaga utan ekonomiska resurser göra för att rättvist få bygdens begäran prövad? Kurt Lundström, Jägarstigen 28 A, 960 30 Vuollerim E-post: Kurt.o.lundstrom@gmail.com Tel: 070-560 63 58